Dans och musik med amerikanskt ursprung

När det ska talas om dans och musik med amerikanskt ursprung kommer detta att bli ett mycket brett fält att gå igenom. Den första stilen som många kommer att tänka på är jazz, vilken härstammar från den amerikanska södern. Detta är förmodligen den mest kända stilen, som du ofta får kontakt med första gången genom en amerikansk gangsterfilm. Hur som helst finns det många andra stilar inom dans som har amerikanskt ursprung. Det hela beror på vad som är ditt intresse, och hur brett som ditt sökande ska vara.

Några av de mest kända stilarna som kommer från den latinamerikanska delen av världen är salsa och lambada, vilka i mångt och mycket kan påminna mycket om varandra. Men om sanningen faktiskt ska fram så är dessa mycket olika. En annan dans som kommer från samma del av världen är zumba, som har sitt ursprung i den Dominikanska Republiken. Till dessa är det rytmisk musik som spelas och är en väldigt populär stil. Detta är långt ifrån de mest populära, utan här finns det två stycken olika stilar som står i en grupp för sig när det handlar om dans.

Dans med stor popularitet världen över

dansDå talas det i första hand om squaredans, som är en dans som har fått ett kraftigt fotfäste i Sverige och övriga världen. Detta för dess mångsidighet och intressanta och roliga utförande. Det är en kategori som passar de allera flesta. Även om denna inte har sina egentliga rötter i Amerika har den blivit synonym med detta land, då den har både utvecklats och förfinats på denna plats. Den andra kategorin med enorm popularitet i många delar av världen är linedance. Detta är en dans med amerikanska rötter som har sin grund i countrymusiken. Fördelen men denna är att den lätt kan kombineras med många olika musiktyper.